ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกิตติวัฒน์ คงมีธนาเศรษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทักษอร พงษ์ศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภาพร จินดาแสน
ครูอัตราจ้าง