ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางน้ำเพชร ทรัพย์เทมา
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ ตุ่นยอด
ครูผู้ช่วย

นางศิญทิพย์ มีปรีดี
อัตราจ้าง SP2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3