ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 739) 31 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 733) 30 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 982) 20 ต.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 1259) 31 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 844) 30 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 765) 23 พ.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างงบ อบจ. (อ่าน 966) 14 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างงบ อบจ. (อ่าน 1412) 12 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบ อบจ. (อ่าน 1290) 03 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 1474) 18 เม.ย. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างงบ อบจ. (อ่าน 1059) 31 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างงบ อบจ. (อ่าน 1087) 30 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.) (อ่าน 942) 23 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.) (อ่าน 1449) 14 ม.ค. 60
ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 680) 25 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (อ่าน 598) 14 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) (อ่าน 1111) 28 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 1085) 20 ต.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเร (อ่าน 1628) 24 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงก (อ่าน 689) 22 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรีน ตามโครงการคื (อ่าน 633) 22 ส.ค. 59
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร (อ่าน 1026) 22 ส.ค. 59
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 777) 12 ส.ค. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษ์ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 704) 31 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 715) 27 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 833) 16 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต (อ่าน 1640) 29 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต (อ่าน 807) 24 ธ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต (อ่าน 838) 24 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างงบครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (อ่าน 1155) 15 ธ.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 840) 03 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนปัจจัยพื้นฐานยากจน (อ่าน 818) 27 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 824) 14 ก.ค. 58