ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
การแสดงนักเรียน
การแสดงนักเรียน
การแสดงนักเรียน
การแสดงนักเรียน
การแสดงนักเรียน ร้องเพลงให้แม่
จัดบอร์ดประกวดกิจกรรมวันแม่ของนักเรียน
จัดบอร์ดประกวดกิจกรรมวันแม่ของนักเรียน
มอบรางวัลประกวดกิจกรรมวันแม่ของนักเรียน
มอบรางวัลประกวดกิจกรรมวันแม่ของนักเรียน
ดร.ลัดดา อิ่มอกใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณ และปิดกิจกรรมวันแม่
คณะครูถ่ายรูปร่วมกัน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2558,10:22   อ่าน 3287 ครั้ง