ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย 29 กรฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทย
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กล่าวรายงาน
ดร.ลัดดา อิ่มอกใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยากล่าวเปิด
มอบรางวัลนักเรียนชนะการประกวด
มอบรางวัลนักเรียนชนะการประกวด
มอบรางวัลนักเรียนชนะการประกวด
การแสดง เงาะป่า
การแสดง เงาะป่า
การแสดง ค่านิยมคนไทย 12 ประการ
การแสดง ค่านิยมคนไทย 12 ประการ
การแสดง รำนพรัตน์
การแสดง รำนพรัตน์
การแสดง ม้าย่อง
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2558,14:23   อ่าน 3263 ครั้ง