ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลสอบ o-net 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.83 KB 105
ผลสอบ o-net 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.35 KB 98
ผลสอบ o-net 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.61 KB 88
ผลสอบ o-net 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.05 KB 92
ผลสอบ o-net 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.59 KB 101
ผลสอบ o-net 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.89 KB 95
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (ณ 26 พ.ค 59) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.91 KB 167
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 หลัง 10 มิ.ย. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 124.08 KB 147
คำสั่ง
คำสั่งที่ 48 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 280
คำสั่งที่ 49 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.99 KB 692
คำสั่งปี 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบและประเมินผลการอ่าน-เขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.98 KB 93
คำสั่งที่ 10/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.57 KB 109
คำสั่งที่ 9/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการขนย้ายไม้ จากการรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทาราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.98 KB 113
คำสั่งที่ 8/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.13 KB 106
คำสั่งที่ 7/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำเตรียมเอกสารและหลักฐานรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.34 KB 109
คำสั่งที่ 5/2559 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 94
คำสั่งที่ 6/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการรื้อถอนอาคารไม้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.3 KB 93
คำสั่งที่ 4/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านออกเขียนได้ครั้งที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.32 KB 83
คำสั่งที่ 3/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre-Onet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.53 KB 185
คำสั่งที่ 2/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการวันเด็กแห่งชาติปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.34 KB 120
คำสั่งที่ 1/2559 คำสั่งจ้างครูงบวิกฤต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.78 KB 113
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.42 KB 95