ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                         เพลงมาร์ชสังข์อ่ำ
 

    สถานศึกษางามเด่นเป็นสง่า         สังข์อ่ำวิทยาพาสดใส

เรารักโรงเรียนด้วยจริงใจ                  สุขฤทัยไปโรงเรียนเพียรทำดี

แม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผัน           แต่ตัวฉันยังมั่นคงตรงเสมอ

รักสังข์อ่ำ รักพ่อแม่ รักเพื่อนเกลอ       มั่นเสมอรักนิรันดร์ฝันเป็นจริง

    ปฏิธานของเราเฝ้าคิดถึง               ใจคนึงถึงคนดีที่ใฝ่ฝัน

คุณธรรมนำมิตรจิตสัมพันธ์                สังข์อ่ำนั้นสุขเกษมเปรมปรีดี

ชมพูเขียวโบกพลิ้วปลิวไสว                มุ่งมั่นไปอวยชัยในทุกที่

หมั่นฝึกฝนอดทนชื่นชมดี                   สุขทวีด้วยคุณธรรมประจำตน

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB